Live well – Stay well

Medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER

 

Betingelser for medlemskab i The Back & Mind Studio

 

§1. Indmeldelse og betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Evt. oprettelsegebyr samt første måneds abonnement betales ved tilmelding. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales
oprettelsesgebyr og medlemskabet for den samlede aftaleperiode.
§2. Medlemskabet
medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos Back&Mind Studio har adgang til. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal meddeles til The Back&Mind Studio. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via ”Medlemslogin” på www.backandmind.dk
§3. Adgangskontrol
Et medlem skal til hver tid kunne fremvise sit medlemskort og dette skal altid scannes inden træningsstart.§4. Varighed
Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 5. Klippekort kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved brug af sidste klip, gyldighed er 1 år fra købsdato. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Der kan ved indgåelse af abonnement ikke påberåbes fortrydelsesret.


§4. Varighed
Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 5. Klippekort kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved brug af sidste klip, gyldighed er 1 år fra købsdato. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Der kan ved indgåelse af abonnement ikke påberåbes fortrydelsesret.

§5 Medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt og skal ske senest 30 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode. Opsigelse foretages ved at fremsende en mail direkte til opsigelse@backandmind.dk, indeholdende navn, adresse og brugernavn og medlemsnummer. Udmeldelsen er gældende, når man modtager en kvittering fra dit studio. Du kan også altid afleverer din skriftlige opsigelse i dit Studio. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

 

.

§6. Indmeldelse og betaling
Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Evt. oprettelsesgebyr samt første måneds abonnement betales ved tilmelding. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30 dag. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail.

§7. For sen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, eller opstår der problemer med det månedlige trækning på kreditkort fremsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse udsendes yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse forbeholder The Back&Mind Studio sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso.

§8. Prisændringer
Prisændringer meddeles via opslag i Studio senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§9. Bero perioder
Medlemskaber kan sættes i bero, ved at udfylde formularen i dit Studio. En beroperiode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden.

Se opsigelse.

Download vores betingelser her  –  “Betingelser”

Ordensregler

§10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos The Back&Mind Studio. vi anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. The Back & Mind Studio tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Ordensregler
Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes, så instruktøren er vidende om, at der er tale om en prøvetime, hvor denne derved har ekstra fokus på den førstegangstrænende. Alle der træner skal til hver tid følge de angivne ordensregler samt anvisninger givet af The Back & Mind Studio´s personale. Under træning skal der altid anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre medlemmer. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære løsthængende tørklæder, m.m. Det er ikke tilladt at træne i sko, der er brugt udendørs. Centret er røgfrit område. Benytter en person The Back & Mind Studio´s faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. kr. 500,-).

§12. Værdigenstande
The Back & Mind Studio anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. The Back & Mind Studio bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§13. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

§14. Udelukkelse af medlem
The Back & Mind Studio kan til enhver tid – og uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke et evt. indmeldingsgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller lign., sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og The Back&Mind Studio forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§15. Ændring af medlemsbetingelser
The Back & Mind Studio har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i backandmind.dk. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.


X